Palkat 1.3. 2016

Palkankorotukset 1.3.2016
Taulukko- ja takuupalkkoja korotetaan 0,43%
Euromääräisiä lisiä korotetaan 0,43%
 
Korjatut taulukot laitetaan kotisivuille tarkastuksien jälkeen.

Palkat 1.3.2016

Pientonnisto

Palkat 1.3.2016

Ulkomaanliikenne

Sopimukset

Ulkomaanliikenne

Työehtosopimuspöytäkirja 23.4.2014

Sopimus ajalle 1.3.2014-28.2.2017
Lisäpöytäkirja

Sopimus 16.2.2005-30.9.2007

osa 1 (pdf)
osa 2 (pdf)

Sopimus 1.10.2007-28.2.2010

Työehtosopimuspöytäkirja

Työehtosopimuspöytäkirjan muutos 1.3.2008
Työehtosopimuspöytäkirjan muutos 28.8.2008
Luontoisetukorvaukset 1.1.2009 (doc)

Pöytäkirja työ- ja lepoajoista 1.4.2009 (pdf)

Sopimus pätevän ja osaavan alushenkilökunnan saatavuuden turvaamisesta 8.9.2009 (pdf)

Työehtosopimuspöytäkirja  työehtosopimusten uudistamisesta helmikuun loppuun 2012 (doc)

Työehtosopimuspöytäkirjan mukaisen työryhmän suositus  30.3.2010 (pdf)

Luontoisetukorvausten tarkistus 1.1.2011 (pdf)

Ratkaisulautakunnan päätös palkankorotuksista 1.3.2011 (pdf)

Sodanvaaralisäsopimus 25.2.2011 (pdf)

Päihdesopimus 2010 (pdf)

Ulkomaanliikenteen työehtosopimus 2012-2014 (pdf)

Lisäpöytäkirja 2012-2014

Merityösopimuksen mukainen pöytäkirja työ- ja lepoajoista 2012 (pdf)

Pientonnisto

Sopimus 16.2.2005-30.9.2007 (pdf)
Työehtosopimuspöytäkirja 1.10.2007-28.2.2010 (doc)
Työehtosopimuspöytäkirjan muutos 1.3.2008 (doc)
Luontoisetukorvaukset 1.1.2008 (pdf)
Luontoisetukorvaukset 1.1.2009 (pdf)
Luontoisetukorvaukset 1.1.2011 (pdf)

Meritaito

Hinaajien sopimuksen jatkaminen 2012 (pdf)
Merenmittausretkikuntien sopimuksen jatkaminen 2012 (pdf)
Väyläalusten työehtosopimus 2012 (pdf)

Luotsaustoimiala

Työehtosopimus 1.10.2007-28.2.2010 (pdf)

Työehtosopimus 20.9.2010 - 29.2.2012 (pdf)

Rasila

 Rasila sopimus 1.3.2014-28.2.2017(pdf)

Rasilan taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien tarkistaminen 1.3.2016 alkaen (pdf) 

Destia

Työehtosopimuspöytäkirja 1.10.2007-28.2.2010 (doc)

Kotimaan matkustaja-alukset

Suomenlinnan Liikenne

Määräaikaisen työntekijän palkanmaksun ajankohta (pdf)

Sopimus aluksen harjoitteluvastaavasta

Sopimus aluksen harjoitteluvastaavasta 17.12.2009 (doc)

Palkkaliite, Suomen Lauttaliikenne Oy

Palkkaliite 1.3.2010