Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund ry hakee asiantuntijaa

Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund ry on 4000 jäsenen yksityisen ja julkisen sektorin ammattiliitto. Jäsenemme toimivat merenkulussa, teollisuudessa – lähinnä energiateollisuudessa, sekä valtion palveluksessa.
Haemme palvelukseemme
ASIANTUNTIJAA
Tehtäviin kuuluu jäsenkunnan edunvalvonta, sopimustoiminta ja yhteydenpito jäsenyhdistyksiin, luottamushenkilöihin ja jäseniin. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää työlainsäädännön ja työmarkkinakentän tuntemusta, valmiutta joustavaan työaikaan ja matkustamiseen.
Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen- ja ruotsin sekä englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisätietoja antavat toiminnanjohtaja Robert Nyman 050-4542767 ja puheenjohtaja Pertti Roti puh. 050-559 1637. Hakemus liitteineen ja palkkatoivomuksineen tulee lähettää 20.4.2018 mennessä osoitteella:Suomen Konepäällystöliitto ry, Robert Nyman, Mikonkatu 8, 7 kerros, 00100 Helsinki tai sähköposti: robert.nyman@konepaallystoliitto.fi
 
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund –
Finnish Engineers´ Association ry
är ett fackförbund med 4 000 medlemmar i såväl den privata som
den offentliga sektorn. Våra medlemmar jobbar i industrin –
främst inom energiindustrin och sjöfarten.
Vi söker en person med kunnande inom arbetsmarknadsärenden
och arbetslagstiftning till
 
SAKKUNNIG
 
Arbetsuppgifterna omfattar förbundets intressebevakning, medlemsservice samt att bistå förbundets medlemsföreningar, förtroendemän och medlemmar i olika frågor.
 
Skötseln av uppgiften kräver flexibilitet med arbetstiderna samt en del resande. För uppgiften krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, svenska och engelska.
 
Tilläggsinformation fås av förbundets verksamhetsledare Robert Nyman 050 4542767 eller viceordförande Pertti Roti 050 55 91 637.
 
Ansökan med bilagor och löneanspråk skickas senast 20.4.2018 till adressen:
Finlands Maskinbefälsförbund,
Robert Nyman
Mikaelsgatan 8, 7 vån.
00100 Helsingfors
eller e-post: robert.nyman@konepaallystoliitto.fi
 
 
 

Uutisia

23.04.2018
Suomen Laivanpäällystöliiton kevätristeily m/s IEVALLA 19.5.2018
Lue lisää >>
23.04.2018
KOKOUSKUTSU JÄSENILLE: Jytk työttömyyskassan varsinainen kokous 17.5.2018
Lue lisää >>
23.04.2018
Job vacancy at the ETF: Administrative Secretary
Lue lisää >>
17.04.2018
Liiton uudet jäsenedut 2018 jäsenillemme!!
Lue lisää >>
17.04.2018
Meriturva, kurssit: Alusten palopäällikkökurssi 14.5.2018 alkaen
Lue lisää >>
17.04.2018
TTK kurssit: Kuljetus- ja logistiikka-alojen ajankohtaisseminaari 5.6.2018
Lue lisää >>
17.04.2018
TTK kurssit: Psyykkisten ja sosiaalisten haasteiden hallinta merenkulkijoilla 12.–13.6.2018 Tampere
Lue lisää >>
16.04.2018
Kotkan piirikokous 17.4.2018
Lue lisää >>
03.04.2018
Ahvenanmaan piirikokous 9.4.2018 klo 19.30
Lue lisää >>
28.03.2018
Ulkomaanliikenteelle syntyi sopu – Työtaistelu-uhka peruuntunut
Suomen Varustamot ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry ovat tänään hyväksyneet neuvottelutuloksen
Lue lisää >>
Uutisarkistoon