Ulkomaanliikennettä uhannut lakko siirtyy alkamaan aikaisintaan 6.4.2018 klo 6

Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n ulkomaanliikennettä 23.3.2018 klo 6 uhannut työnseisaus siirtyy kahdella viikolla eteenpäin. Työministeri Jari Lindström on päättänyt siirrosta valtakunnansovittelija Minna Helteen ehdotuksesta. Työnseisaus voi alkaa aikaisintaan 6.4.2018 klo 6.

Työnseisauksen siirtyessä siihen liittyneet tukilakkouhat tulevat peruuntumaan. Suomen Laivanpäällystöliitto ry oli ilmoittanut jäänmurtajia koskevasta tukilakosta alkaen 23.3.2018 klo 7.

Suomen Laivanpäällystöliiton ja Suomen Varustamojen välisen työriidan sovittelua jatketaan ensi viikolla. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Tilanne vakava

Valtakunnansovittelija antoi riidassa jo yhden sovintoehdotuksen, jonka Suomen Laivanpäällystöliitto ry hylkäsi 16.3.2018. Työriitaa soviteltiin jälleen maanantaista 19.3.2018 klo 10:stä lähtien, mutta sopua ei edelleenkään ollut mahdollista löytää. Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan tilanne on yhä erittäin vakava, vaikka sovittelussa on jonkin verran edetty.

Keskeisimmät kiistakysymykset ovat yhä avoinna. Ne liittyvät Suomen Laivanpäällystöliiton palkkoja ja työaikoja koskeviin vaatimuksiin.

Työnseisauksen siirron edellytykset

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.

http://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ulkomaanliikennetta-uhannut-lakko-siirtyy-alkamaan-aikaisintaan-6-4-2018-klo-6

Uutisia

23.04.2018
Suomen Laivanpäällystöliiton kevätristeily m/s IEVALLA 19.5.2018
Lue lisää >>
23.04.2018
KOKOUSKUTSU JÄSENILLE: Jytk työttömyyskassan varsinainen kokous 17.5.2018
Lue lisää >>
23.04.2018
Job vacancy at the ETF: Administrative Secretary
Lue lisää >>
17.04.2018
Liiton uudet jäsenedut 2018 jäsenillemme!!
Lue lisää >>
17.04.2018
Meriturva, kurssit: Alusten palopäällikkökurssi 14.5.2018 alkaen
Lue lisää >>
17.04.2018
TTK kurssit: Kuljetus- ja logistiikka-alojen ajankohtaisseminaari 5.6.2018
Lue lisää >>
17.04.2018
TTK kurssit: Psyykkisten ja sosiaalisten haasteiden hallinta merenkulkijoilla 12.–13.6.2018 Tampere
Lue lisää >>
16.04.2018
Kotkan piirikokous 17.4.2018
Lue lisää >>
03.04.2018
Ahvenanmaan piirikokous 9.4.2018 klo 19.30
Lue lisää >>
28.03.2018
Ulkomaanliikenteelle syntyi sopu – Työtaistelu-uhka peruuntunut
Suomen Varustamot ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry ovat tänään hyväksyneet neuvottelutuloksen
Lue lisää >>
Uutisarkistoon