Hallitusvaalit 2017

Yleistä

Liiton sääntöjen mukaan valitaan joka neljäs vuosi vuosikokouksessa uusi hallitus.
 
Kaikki varsinaiset jäsenet ovat tasavertaiset ja kaikilla varsinaisilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua ehdokasasetteluun allekirjoittamalla ehdokasluettelo, johon tarvitaan vähintään kymmenen varsinaisen jäsenen nimi.
Piirikokouksissa voidaan tietysti myös laatia ja allekirjoittaa ehdokasluetteloita, mutta se voi tapahtua myös aluksilla, satamissa ja muilla työpaikoilla. Tämä vaatii aloitteellisuutta jäsenistön keskuudessa, jotta saataisiin edustava joukko ehdokkaita, joista valitaan hallitus­jäsenet vuosiksi 2018-2021 hoitamaan liiton asioita.
 
Vaalivuotta edeltävä vuosikokous on vahvistanut hallituksen paikkaluvun, joka perustuu vaalivuotta edeltäneen edellisen kalenterivuoden jäsenrekisterin antamaan varsinaisten jäsenten lukumäärään. Hallitukseen kuuluu vähintään kymmenen (10) kuitenkin enintään kaksikymmentäneljä (24) jäsentä. Varajäseniä ei ole. Hallituksen kokoa määriteltäessä voidaan valita enintään yksi hallitusedustaja jokaista alkavaa 100 varsinaista jäsentä kohden.
Säännöissä sanotaan, että hallituksessa tulee olla edustettuna, mikäli mahdollista, ulkomaanliikenteen, kotimaanliikenteen aluspalveluksessa olevat jäsenryhmät ja julkisilla aloilla työskentelevät sekä liiton varsinaisina jäseninä olevat rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet.


Hallitus päätti HK 5/16 kokouksessaan esittää vuosikokoukselle hallituksen jäsenmääräksi kaksitoista (12) 31.12.2015 jäsenmäärän perusteella.
 
Lue tästä hallitusvaaliohjeet.