Hallitus/styrelsen 2014-2017

Puheenjohtaja
Ordförande

Heiskanen Kristian

Varapuheenjohtaja
Viceordförande

Terimaa Kai

Jäsenet 
Medlemmar

Björkell Martin 
Granell Kenneth 
Kettunen Markku
Kosonen Kari
Ulf-Peter Lindström
Lunkka Santeri 
Mäkelä Matleena
Palmu Heli
Riikonen Jukka
Seligson Niclas  
Stenbäck Dan
Tauriainen Heidi
Tuomi Juha

Hallituksen yhteystiedot
Styrelsens kontaktuppgifter

Matkalasku/
reseräkning

Matkalaskukaavake / Reseräkning 2017 (pdf)

Hallitus

Hallituksen kuuluu vähintään kymmenen ja korkeintaan 24 jäsentä riippuen liiton varsinaisten maksavien jäsenten lukumäärästä (yksi hallituksen jäsen alkavaa sataa varsinaista maksavaa jäsentä kohden).

Vähintään kymmenen varsinaista jäsentä voi laatia vaalivuonna ehdokasluettelon hallitusvaalia varten. Hallitus valitaan ehdotetuista ehdokkaista postiäänestyksellä. Jokainen jäsen voi äänestää neljää esitetyistä ehdokkaista. Äänet lasketaan suhteellisen henkilökohtaisen vaalitavan mukaisesti. Jokainen varsinainen jäsen voidaan asettaa ehdokkaaksi.

Varsinainen jäsenyhdistys voi esittää omia ehdokkaita, yhden ehdokkaan jokaista yhdistyksen alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohden.

Hallitus päättää liiton toiminnasta vuosikokousten välissä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka johtavat hallituksen kokouksia

Hallitus 2017


 

Hallitus 2016


HK 1, 23.3.2016  lue kokousselostus
HK 2, 31.5.2016  lue kokousselostus
HK 3, 13.9.2016 lue kokousselostus
HK 4, 26.-27.10.2016 lue kokousselostus
HK 5, 23.11.2016 lue kokousselostus