Finlands Skeppsbefälsförbund

Välkommen till Finlands Skeppsbefälsförbunds hemsidor!

Finlands Skeppsbefäls-förbund är ett fackförbund grundat år 1905, som hör till Tjänstemannacentralen STTK.

Förbundet representerar sjöfartens befäl, både till havs och på land.


 

Lediga jobb

Nyaste e-tidningen

Nyheter

21.12.2017
Kansliet är stängt 27-29.12.2017
Läs mer >>
14.12.2017
Förbundet har fått en ny förbundsstyrelse
Den nya styrelsen som valdes på Finlands Skeppsbefälsförbunds årsmöte, har organiserat sig på sitt första möte 7.12.2017 på förbundets kansli i Helsingfors. Styrelsen valde till förbundets ordförande Kristian Heiskanen och till viceordförande Heidi Tauria
Läs mer >>
18.11.2017
Åbo kretsmöte må 11.12.2017 kl 18.00
Läs mer >>
16.11.2017
Finlands Skeppsbefälsförbunds stadgeenliga årsmöte hålls ons den 22 november 2017 kl. 14.00 i Helsingfors
Läs mer >>
10.11.2017
Åland kretsmöte 13.11.2017
Läs mer >>
10.11.2017
Helsinfors kretsmöte 14.11.2017
Läs mer >>
Nyhetsarkiv

Kretsmötena

Se här när är nästa möte

Kollektivavtalen

Här hittar du också lönetabellerna

Ansökningsblanketter

Du hittar alla ansöknings och ändra formulär här

Butik

Välkommen att handla