Finlands Skeppsbefälsförbund

Välkommen till Finlands Skeppsbefälsförbunds hemsidor!

Finlands Skeppsbefäls-förbund är ett fackförbund grundat år 1905, som hör till Tjänstemannacentralen STTK.

Förbundet representerar sjöfartens befäl, både till havs och på land.


 

Nyaste e-tidningen 
Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning 
meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar.
Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den 30.4.2018 under adressen Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, Fiskeriskolvägen 72, 21610 Kirjala. Beslut om understöd görs inom maj månad.
Tilläggsuppgifter fås av Maria Axberg, tel. 0400 451363, E-post maria.axberg@livia.fi.
 

Nyheter

23.04.2018
ARBETSLÖSHETSKASSANS STADGEENLIGA VÅRMÖTET 24.5.2018
Läs mer >>
23.04.2018
Job vacancy at the ETF: Administrative Secretary
Läs mer >>
18.04.2018
Nya medlemsförmåner för våra medlemmar!!
Läs mer >>
03.04.2018
Åland kretsmöte 9.4.2018 kl 19.30
Läs mer >>
28.03.2018
Uppgörelse inom utrikestrafiken – alla hotande konfliktåtgärder annullerade
Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund ry har idag godkänt förhandlingsresultatet avseende utrikesfartens kollektivavtal
Läs mer >>
27.03.2018
Förhandlingsresultat i arbetstvisten inom utrikesfarten – den 28 mars klarnar det om det blir någon strejk den 6 april
Läs mer >>
Nyhetsarkiv

Kretsmötena

Se här när är nästa möte

Kollektivavtalen

Här hittar du också lönetabellerna

Ansökningsblanketter

Du hittar alla ansöknings och ändra formulär här

Butik

Välkommen att handla