Suomeksi På svenska In english

Nyheter

06.10.2015
UPPDATERING AV PERSONUPPGIFTER I MEDLEMSREGISTRET
För att vi skall kunna betjäna medlemmarna så bra och effektivt som möjligt ber förbundet er artigt att uppdatera/komplettera era kontaktuppgifter med e-mailadress och GSM nummer.
Läs mer >>
12.10.2015
På allahelgonadagen läggs minneskransen vid Sjöfartens minnesmärke
I år är det förbundets tur att lägga minneskransen vid Sjöfartens minnesmärke. Minnestunden hålls 31.10.2015 från klo. 12:00 i Helsingfors på Ursins Klippa vid Havsstranden i Eira. Vi hoppas på ett rikligt deltagande.
Läs mer >>
20.10.2015
ÄNDRING I INLOGGNINGEN I ELEKTRONISK TJÄNST
Inloggningen i arbetslöshetskassans elektroniska ärendehantering ändras 27.10.2015.
Läs mer >>
27.11.2015
Åbo kretsmöte 7.12.2015 kl.18:00 S/S Bore
Åbo kretsmöte i lillajulens tecken vid julbordet 7.12.2015 kl.18:00. Bindande anmälan för måltiden slpl.turku@outlook.com senast 30.11.2015.
Läs mer >>
30.11.2015
I minne av vår verksamhetsledare
Vår kära vän och verksamhetsledare Petri Suominen avled av ett akut sjukdomsfall 27.11.2015 på förbundets stuga Myllyjärvi vid Saimens strand.
Läs mer >>
23.12.2015
God Jul!
Förbundets kansli är stängt 24.12.2015-3.1.2016. Vi önskar er alla en god Jul och ett gott nytt år!
Läs mer >>
02.02.2016
Extraordinära årsmötet och Helsingfors kretsmötet hålls tisdag 9 februari.
Extraordinära årsmötet och Helsingfors kretsmötet hålls tisdag 9 februari kl 17.00 vid förbundets kansli.
Läs mer >>
16.02.2016
Tammerfors kretsmöte 18.2.2016
Läs mer >>
01.03.2016
Åbo kretsmöte 7.3.2016 kl.18:00 S/S Bore
Läs mer >>
13.04.2016
Åland kretsmöte 19.4.2016 kl 19.30 Hotell Pommern
Läs mer >>
26.04.2016
Helsinfors kretsmöte 3.5.2016
Läs mer >>
16.05.2016
Raumo kretsmöte 18.5.2016
Läs mer >>
26.05.2016
Skeppsbefälsförbundet och Finlands Rederier har nått ett förhandlingsresultat enligt konkurrenskraftsavtalet
Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry ja Suomen Varustamot – Finlands Rederier ry har uppnått ett förhandlingsavtal enligt konkurrenskraftsavtalet för däcksbefälet, linjelotsarna och sjukskötarnas del ombord på fartygen.
Läs mer >>
30.05.2016
Tammerfors kretsmöte 2.6.2016
Läs mer >>
06.06.2016
Åbo kretsmöte 6.6.2016.
Läs mer >>
04.07.2016
GEMENSAM FÖRTROENDEMANNAKURS FÖR UTRIKESFARTEN OCH HAMNBRANSCHEN 26 – 28.9.2016 m/s Gabriella
Förbundet ordnar en förtroendemannakurs för utrikesfarten och hamnbranschen. Också representanter för inrikestrafiken kan delta.
Läs mer >>
06.07.2016
Byrån är på semester i Juli!
Förbundets kansli är stängt under tiden 11.7-29.7.2016
Läs mer >>
15.08.2016
Finlands Skeppsbefälsförbund rf har utnämnt till sin nya verksamhetsledare Tapani Salmenhaara
Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund rf har utnämnt till sin nya verksamhetsledare från och med 1.8.2016 Tapani Salmenhaara. Han är utbildad till sjökapten samt diplomingenjör.
Läs mer >>
05.09.2016
Åbo kretsmöte 5.9.2016.
Läs mer >>
12.09.2016
Helsinfors kretsmöte 13.9.2016
Läs mer >>
13.09.2016
Pressmeddelande: Nya fartygsjobb för finländska styrman
Läs mer >>
04.11.2016
Åland kretsmöte 7.11.2016
Läs mer >>
04.11.2016
Vasa kretsmöte 9.11.2016
Läs mer >>
07.11.2016
JYTK: Mötesinbjudan
Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa håller sitt egentliga möte 25.11.2016 på Radisson Blu Seaside Hotel, Gräsvikskajen 3, 00180 Helsingfors.
Läs mer >>
10.11.2016
Helsinfors kretsmöte 15.11.2016
Läs mer >>
21.11.2016
Årsmöte 23.11.2016 kl 14.00 Sokos Hotel Tampere, Tammerfors
Läs mer >>
02.12.2016
Pressmeddelande: Vice verksamhetsledare Johan Ramsland fungerar som tf. verksamhetsledare
Läs mer >>
16.12.2016
Förbundets kansli är stängt 26.12-30.12.2016
Läs mer >>
21.12.2016
Skatteförvaltningen meddelar:Skatteförvaltningen har upptäckt att en liten del av skattekorten innehåller ett fel.
Läs mer >>
06.03.2017
Sjöfartsförbunden förfärades över blandbesättningen på Merikarhu
Sjömännens fackförbund godtar inte anställningen av utländsk besättning på bevakningsfartyget Merikarhu. En del av befälet på Gränsbevakningsväsendets fartyg har också hämtats från utlandet.
Läs mer >>
17.03.2017
Åbo kretsmöte hålls må 20.3.2017
Läs mer >>
04.04.2017
Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning meddelar härmed att bidrag kan sökas
Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, f
Läs mer >>
27.04.2017
Meddelande: Arbetstvisten med Finferries är överenskommen. Inga försämringar åt de anställda. Strejkvarseln är avblåst!
Läs mer >>
28.06.2017
Byrån är på semester i Juli!
Kansliet är stängt från 3.-28.7.2017.
Läs mer >>
08.08.2017
Pipsa Mörn till Finlands Skeppsbefälsförbunds viceverksamhetsledare
Läs mer >>
30.08.2017
Helsinfors kretsmöte 5.9.2017
Läs mer >>
05.09.2017
Åbo kretsmöte hålls må 11.9.2017
Läs mer >>
Nyhetsarkiv

Åbo kretsmöte hålls må 20.3.2017

Åbo kretsmöte hålls Må 20.3.2017 kl.18.00.
Mötesplats S/S Bore vid Auraå:s strand, Regina-kabinetten.
Välkommen!