Helsinfors kretsmöte 5.9.2017

Helsingfors kretsmöte hålls 5.9.2017. Platsen är förbundets kansli.
Välkommen!

Nyheter

21.03.2018
Meddelande: Rederierna i Finland ovilliga att uppnå förlikning inom utrikestrafiken
Rederierna i Finland har varit ovilliga att främja en rättvis avtalskultur samt att korrigera snedvridningar inom kollektivavtalen.
Läs mer >>
20.03.2018
Strejken som hotat utrikesfarten skjuts upp så att den börjar tidigast den 6 april 2018 kl. 6
Strejken som hotat utrikesfarten skjuts upp så att den börjar tidigast den 6 april 2018 kl. 6. Medlingsförhandlingar i arbetstvisten fördes igen i dag utan resultat. Arbets- och näringsministeriet har beslutat uppskjuta den arbetsinställelse som hotade ut
Läs mer >>
15.03.2018
Förlikningsförslag i den arbetstvist som gäller isbrytare och kombiisbrytare
Förlikningsförslag i den arbetstvist som gäller isbrytare och kombiisbrytare. Parterna ger sina svar på riksförlikningsmannens förslag torsdagen den 15 mars 2018 kl. 16.
Läs mer >>
14.03.2018
Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytare och kombiisbrytare och den arbetstvist som gäller utrikesfarten fortsätter den 14 mars 2018
Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytare och kombiisbrytare och den arbetstvist som gäller utrikesfarten fortsätter den 14 mars 2018. Medlingsförhandlingar i den arbetstvist som gäller isbrytarna och kombiisbrytarna hölls i dag under riksförliknin
Läs mer >>
13.03.2018
Åbo kretsmöte må 19.3.2018
Läs mer >>
13.03.2018
Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytare och kombiisbrytare och den arbetstvist som gäller utrikesfarten fortsätter denna vecka
Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytare och kombiisbrytare och den arbetstvist som gäller utrikesfarten fortsätter denna vecka. Isbrytare och kombiisbrytare hotas av en arbetsinställelse av däcksbefälet med början den 21 mars 2018 kl. 14 och utri
Läs mer >>
12.03.2018
Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytarna och kombiisbrytarna fortsätter och medlingen i den arbetstvist som gäller utrikesfarten inleddes den 12 mars 2018
Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytarna och kombiisbrytarna fortsätter och medlingen i den arbetstvist som gäller utrikesfarten inleds den 12 mars 2018. Medlingen i den arbetstvist som gäller däcksbefälet för isbrytare och kombiisbrytare fortsat
Läs mer >>
09.03.2018
Finlands Skeppsbefälsförbund varslade om arbetsinställelse i utrikesfarten från den 23 mars kl. 6
Finlands Skeppsbefälsförbund varslade om arbetsinställelse i utrikesfarten från den 23 mars kl. 6 Arbetstvisten gäller kollektivavtalet för däcksbefäl och sjukvårdare i utrikesfarten samt det kollektivavtal för småtonnage i utrikesfart som gäller däcksbe
Läs mer >>
23.02.2018
Riksförlikningsmannens byrå informerar: Medlingen i den arbetstvist som gäller isbrytarna och kombiisbrytarna fortsätter på söndag 25.2.2018
22.2.2018 inledde riksförlikningsman Minna Helle medling i arbetstvisten mellan Finlands Skeppsbefälsförbund och Arctia-koncernen.
Läs mer >>
21.02.2018
Arctia Ab driver på omfattande försämringar i däcksbefälets arbetsvillkor på isbrytarna
Arctia Ab har framställt omfattande försämringar i däcksbefälets arbetsvillkor på de konventionella isbrytarna och multifunktionella isbrytarna och försämringarnas inkomstmässiga verkningar skulle uppgå till tiotals procentenheter.
Läs mer >>
Nyhetsarkiv