Henkilökunta - Personal

 Toiminnanjohtaja
 Verksamhetsledare

Johan Ramsland
GSM +358406672227
johan.ramsland(at)seacommand.fi
 

Varatoiminnanjohtaja
Vice verksamhetsledare

Pipsa Mörn
GSM +358408403606
pipsa.morn(at)seacommand.fi

 

Toimistosihteeri/ Jäsenrekisteri
Kanslisekreterare/ Medlemsregistret

Marjo Peurala
Tel: +35896122440
marjo.peurala(at)seacommand.fi
office(at)seacommand.fi
 

Suomen Merenkulku -lehti
Tidskriften Finlands Sjöfart

Tel: +35896122440
office(at)seacommand.fi
 

Yhteystiedot/kontaktuppgifter

Suomen Laivanpäällystöliitto-
Finlands Skeppsbefälsförbund r.y.
The Finnish Ship’s Officers’ Union

Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki 
Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors

Toimisto avoinna

ma-to 09:00-15:00 
pe 09.00-14.00

Kansliet öppet

må-to 09.00-15.00
fr 09.00-14.00

Asioidessasi toimistossa varmistathan soitolla, että olemme paikalla.
Om du ämnar besöka förbundets kansli, vänligen ring oss först för att kolla att vi är pä plats.

Tel:  +35896122440
office(at)seacommand.fi