Henkilökunta - Personal

 Toiminnanjohtaja
 Verksamhetsledare

Johan Ramsland
GSM +358406672227
johan.ramsland@seacommand.fi
 

Varatoiminnanjohtaja
Vice verksamhetsledare

Pipsa Mörn
GSM +358408403606
pipsa.morn@seacommand.fi


Jäsenrekisteri 
Medlemsregistret

Mirjam Tuisku 
Tel: +35896122440
 

Toimistosihteeri
Kanslisekreterare

Marjo Peurala
Tel: +35896122440
 

Suomen Merenkulku -lehti
Tidskriften Finlands Sjöfart

Tel: +35896122440
 

Yhteystiedot/kontaktuppgifter

Suomen Laivanpäällystöliitto-
Finlands Skeppsbefälsförbund r.y.
The Finnish Ship’s Officers’ Union

Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki 
Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors

Toimisto avoinna

ma-to 09:00-15:00 
pe 09.00-14.00

Kansliet öppet

må-to 09.00-15.00
fr 09.00-14.00

Asioidessasi toimistossa varmistathan soitolla, että olemme paikalla.
Om du ämnar besöka förbundets kansli, vänligen ring oss först för att kolla att vi är pä plats.

Tel:  +35896122440
office@seacommand.fi