Linkit / länkar

Keskusjärjestöt / centralorganisationer 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK / Tjänstemannacentralen STTK
Palkansaajajärjestö Pardia / Löntagarorganisationen Pardia  
Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN / Förhandlingsorganisationen för Grundservice och Teknik 

Valtio / staten

Liikennevirasto / Trafikverket 
Arctia Shipping
Luotsausliikelaitos / Lotsverket
Eduskunta / Riksdagen 
Liikenne- ja viestintäministeriö / Kommunikationsministeriet 
Työministeriö / Arbetsministeriet

Kotimaisia merenkulun liittoja / Inhemska sjöfartsförbund 

Suomen Konepäällystöliitto / Finlands Maskinbefälsförbund   
Suomen Merimies-Unioni / Finlands Sjömans-Union  

Pohjoismaiset merenkulun liitot / Nordiska sjöfartsförbund 

Sveriges Fartygsbefälsförening 
Norsk Sjooffisersforbund 
Dansk Navigatorforening 
Felag Islenskra Skipstjornarmanna 
Foroya Skipara- og Navigatorfelag
Nordiska Transportarbetarefederationen (NTF)

Ulkomaisia merenkulun järjestöjä / Utländska sjöfartsorganisationer 

International Transportworker´s Federation (ITF) 
International Maritime Organization (IMO) 
International Federation of Shipmasters' Associations (IFSMA)
European Transport Workers' Federation (ETF)

Koulutus / Utbildning  

Högskolan på Åland 
Ålands Sjömansskola  
Axxell Utbildning
Yrkeshögskolan Novia  
Rauman Ammattiopisto   
Satakunnan Ammattikorkeakoulu 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu  
Merenkulkualan Koulutus- ja tutkimuskeskus / Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentra

Vakuutukset / försäkringar  

If-vakuutusyhtiön SLPL-sivut / Försäkringsbolaget If:s sidor för FSBF

Merellisiä työpaikkoja / arbetsplatser på sjön    

http://www.careerjet.fi/tyot-meriala-laivanrakennus.html