Anhållan om medlemsavgiftsbefrielse

 
Namn (*)
Personbeteckning (*)
Telefon (*)
Email
Adress (*)
Postnummer och postanstalt (*)
Yrkesutbilning
Annat utbildning, vilket ?
I enlighet med § 7 i förbundets stadgar ansöker jag om befrielse från Finlands Skeppsbefälsförbunds medlemsavgifter

För tiden

Från
Löper ut
Befrielsen beviljas för högst ett (1) år i sänder (förutom studerande som beviljas för hela studietiden)

Motivering

Studier
Läroanstalt namn
Beräknad studietid
Betalar tillfälligt medlemsavgifterna till annat förbund. Förbundets namn:
Ingen av dessa
Arbetslös på FPA:s arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller utkomststöd
Tjänstledig
Egen ledighet
Beväringstjänst
Civiltjänst
Obetald sjukfrånvaro / Rehabilitering Support period
Jag är medlem av den nordiska officerare unionen, Förbundets namn
Annan orsak
Obs! Enligt förbundsstyrelsens beslut beviljas pensionärer inte befrielse från medlemsavgift, utan då rekommenderas understödande medlemskap.
Captcha (*)
 (*) Obligatoriskt fält