Anhållan om understödande medlemskap

 
Namn (*)
Personbeteckning (*)
Adress (*)
Postnummer och postanstalt (*)
Telefon (*)
E-mail
Yrkesutbildning
Annat utbildning, vilket ?
I enlighet med § 7 i förbundets stadgar ansöker jag om understödande medlemskap i Finlands Skeppsbefälsförbund.
Från
Understödande medlemsavgiften är 70€/kalenderår.

Motivering

Ingen av dessa
Pension
Sjukpension
Betalar medlemsavgiften till annat förbund (att enbart höra till en annan arbetslöshetskassa räcker inte som grund)
Det andra förbundets namn
Annan orsak
Captcha (*)
 (*) Obligatoriskt fält