Avgångsanmälan

 
Jag meddelar att jag säger upp medlemskapet i Finlands Skeppsbefälsförbund och Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa.
Efter- och förnamn (*)
Personbeteckning (*)
Avgångsdatum (*)
fram till vilket datum jag betalt mina medlemsavgifter
Jag har övergått till förbund
Företagare på heltid från
På pension från
Annan redogörelse
FSBF och Skadeförsäkringsbolaget If har avtalat om en Förbundsförsäkring som innehåller olycksfalls- och resenärförsäkring för fritiden. Försäkringsskyddet är bundet till medlemskapet i förbundet. Om medlem avgår ur Finlands Skeppsbefälsförbund upphör försäkringsskyddet omedelbart.
Captcha (*)
 (*) Obligatoriskt fält