Administration

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet, som är öppet för alla förbundsmedlemmar sammanträder en gång om året i november.

Förbundets styrelse består för tillfället av 18 medlemmar och sammanträder vanligtvis fyra gånger om året.

Förbundets styrelses verkställande utskott (VU) består av åtta medlemmar och sammanträder vanligen nio gånger om året.

Förbundets lokala kretsar sammanträder minst två gånger om året.

Förbundet är medlem i STTK och Pardia och har många andra inhemska och utländska samarbetspartners.