Suomeksi På svenska In english

Piiriasiamiehet -
Kretsombudsmän

Ahvenanmaa/ Åland:
Johan Ramsland
040 6672227
johan.ramsland@seacommand.fi


Helsinki/Helsingfors:
Kalle Honka
kalle.honka@pp.inet.fi

Kotka:
Heli Palmu
020 7908846
heli.palmu@haminakotka.fi

Oulu/Uleåborg:
Petter Tähtinen
0500 431633
petter.tahtinen@keminsatama.fi

Rauma/Raumo:
Marko Löytökorpi
0444558373
marko.loytokorpi@winnova.fi

Saimaa/Saimen:
Jukka Riikonen
0400 194992
jukka61.riikonen@gmail.com

Tampere/Tammerfors:
Kai Terimaa
0500 891918
kaitsu@hotmail.fi

Turku/Åbo:
Mikko Laitinen
040 5378753
laitinen.mp@gmail.com
(slpl.turku@outlook.com)


Vaasa/Vasa:
Tuula Forsblom
tuula.forsblom@netikka.fi

Reseräkning /Matkalaskukaavake

2016

Kretsarna

Förbundets regionala verksamhet har uppdelats i nio oregistrerade kretsar, som för närvarande är: Helsingfors, Kotka, Raumo, Saimen, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Åbo och Åland. Kretsarnas gränser fastställes av styrelsen.

Kretsarna strävar att regionalt stöda förbundets verksamhet och sluta kontakter till regionens beslutsfattare. Kretsen bör hålla minst två möten årligen. Kretsen väljer kretsombudsman, kretssekreterare och representanter till övriga av styrelsen godkända uppgifter.
Kretssekreteraren fungerar som kretsombudsmannens ställföreträdare.

Piirikokoukset/kretsmötena

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille.
Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar.

Ahvenanmaa/Åland

ti 18.4.2017 kl 19.30 Hotell Pommern/Möteslokal Pamir
Gemensamt möte för Ålandskretsen av FSBF r.f. och
Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.
må 13.11.2017 kl 19.30 Hotell Pommern/Möteslokal Pamir
Gemensamt möte för Ålandskretsen av FSBF r.f. och
Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.

Helsinki/Helsingfors

ti 7.2.2017 klo/kl 17.00 Liiton toimisto.
ti 9.5.2017 klo/kl 17.00 Liiton toimisto. Kokouksen jälkeen Hieta.
ti 5.9.2017 klo/kl 17.00 Liiton toimisto.
ti 14.11.2017 klo/kl 17.00 Liiton toimisto. Kokouksen jälkeen Salve.

 

Kotka 

ti 4.4.2017 klo/kl 19.00 Kotkan Seurahuone.
ti 3.10.2017 klo/kl 18.00 Kotkan Seurahuone

Oulu/Uleåborg 

to 18.5.2017 klo 19.00 Oulu-laiva
to 14.9.2017 klo 19.00  Kemi, hotelli Merihovi, Lokki-kabinetti.
to 14.12.2017 klo 19.00 Kemi, JM Sampo

Oulun piirille on avattu sähköpostiosoite, jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Sähköpostiin voi jättää viestin asiasta, jonka haluaisi käsiteltävän seuraavassa piirikokouksessa, vaikka olisi itse estynyt tulemasta.
Osoite: slpl.oulunpiiri@gmail.com

Rauma/Raumo

pe 12.5.2017 klo 18.00 Merimuseo
ke 11.10.2017 klo 
17.30 Winnova merikoulu, Suojantie 2, kokoontuminen A-rakennuksen aulassaSaimaa/Saimen

la 20.5.2017 klo 12.00 m/s Ievalla, Savonlinnan matkustajasatama. Suomen Laivanpäällystöliiton kevätristeily. lue lisää tästä.
la 2.12.2017 klo 14.00, Spahotel Casino, Savonlinna. Kokouksen jälkeen sauna klo 16.00 ja pikkujoulut klo 19.00. Ilmoittautumiset huonevarauksia varten jukka61.riikonen@gmail.com!

Tampere/Tammerfors 

ti 28.3.2017 klo/kl 18.30 Panimoravintola Plevnan auditorio (aulasta oikealle)
la 9.9.2017 klo 16.30-18.00 Hopealinjan m/s Ratina, Laukantorin ranta. Koko Suomen piirikokous ja rapuristeily. Lue lisää tästä.

Turku/Åbo

ma/må 20.3.2017 klo/kl 18 S/S Bore
ma/må 12.6.2017 klo/kl 18 S/S Bore
ma/må 11.9.2017 klo/kl 18 S/S Bore

Vaasa/Vasa  

Avoin

Vaasan piirille on avattu sähköpostiosoite slpl.vaasanpiiri@gmail.com, jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Piiriasiamies toivoo yhteydenottoa ko. osoitteeseen ilmoittamalla siihen oma sähköpostiosoite, mikäli haluat infoa tulevista kokouksista tai vaikkapa STTK:n aluetoimikunnan asioista. Jäsenet voivat lähettää myös kommentteja ajankohtaisista asioista.
 
Vasakretsen har öppnat en e-postadress slpl.vaasanpiiri@gmail.com, vars avsikt är att aktivera våra medlemmar i kretsmötesverksamheten. Kretsombudsmannen önskar att du tar kontakt med denna adress genom att meddela din egen e-postadress, ifall du vill ha info om kommande möten eller t.ex. STTK:s regionala verksamhet. Medlemmarna kan också skicka kommentarer om aktuella frågor.