Suomeksi På svenska In english

Hallitus/styrelsen 2014-2017

Puheenjohtaja
Ordförande

Heiskanen Kristian

Varapuheenjohtaja
Viceordförande

Terimaa Kai

Jäsenet 
Medlemmar

Björkell Martin 
Granell Kenneth 
Kettunen Markku
Kosonen Kari
Ulf-Peter Lindström
Lunkka Santeri 
Mäkelä Matleena
Palmu Heli
Riikonen Jukka
Seligson Niclas  
Stenbäck Dan
Tauriainen Heidi
Tuomi Juha

Hallituksen yhteystiedot
Styrelsens kontaktuppgifter

Styrelsen

Till styrelsen hör minst tio medlemmar och högst 24 beroende på antalet ordinarie medlemmar i förbundet (en styrelsemedlem per påbörjat hundratal betalande medlemmar). 

Minst tio ordinarie medlemmar kan uppgöra en kandidatlista inför styrelsevalet under valåret. Styrelsen väljes bland dessa kandidater genom poströstning. Varje medlem kan rösta på fyra av de uppställda kandidaterna. Rösterna räknas enligt proportionellt personligt valsätt. Varje ordinarie medlem kan uppställas som kandidat.

Ordinarie medlemsförening kan uppställa egna kandidater, en kandidat för varje påbörjat femtiotal medlemmar i föreningen.

Styrelsen besluter om förbundets verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande som leder styrelsemötena.

Styrelsen 2017

Styrelsen 2016


STM 1, 23.3.2016  läs mötesreferatet
STM 2, 31.5.2016 läs mötesreferatet
STM 3, 13.92016 läs mötesreferatet
STM 4, 26.-27.10.2016 läs mötesreferatet
STM 5 23.11.2016 läs mötesreferatet