Hallitus/styrelsen 2018-2021

Puheenjohtaja
Ordförande

Heiskanen Kristian
kristian.heiskanen(at)seacommand.fi

Varapuheenjohtaja
Viceordförande

Tauriainen Heidi
heidi.tauriainen(at)seacommand.fi

Jäsenet 
Medlemmar

Björkell Martin 
Honka Kalle
Häyrinen Sakari
Kallio Esa
Kettunen Markku
Kosonen Kari
Muromaa Jukka
Stenbäck Dan
Terimaa Kai
Tuomi Juha

 

Styrelsen

Till styrelsen hör minst tio medlemmar och högst 24 beroende på antalet ordinarie medlemmar i förbundet (en styrelsemedlem per påbörjat hundratal betalande medlemmar). 

Minst tio ordinarie medlemmar kan uppgöra en kandidatlista inför styrelsevalet under valåret. Styrelsen väljes bland dessa kandidater genom poströstning. Varje medlem kan rösta på fyra av de uppställda kandidaterna. Rösterna räknas enligt proportionellt personligt valsätt. Varje ordinarie medlem kan uppställas som kandidat.

Ordinarie medlemsförening kan uppställa egna kandidater, en kandidat för varje påbörjat femtiotal medlemmar i föreningen.

Styrelsen besluter om förbundets verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande som leder styrelsemötena.