Suomeksi På svenska In english

TPV/VU 2014-2017

Jäsenet
Medlemmar

Heiskanen Kristian
Kettunen Markku 
Lunkka Santeri
Seligson Niclas
Tauriainen Heidi
Terimaa Kai

Ramsland Johan
Mörn Pipsa
 

Verkställande utskottet (VU)

Styrelsens verkställande utskott (VU) består av åtta medlemmar. Av dessa väljes sex bland styrelsemedlemmarna medan verksamhetsledaren och vice verksamhetsledaren är ständiga medlemmar enligt stadgarna.

Verkställande utskottet sköter förbundets löpande ärenden mellan styrelsemöten och verkställer styrelsens beslut i enlighet med erhållna fullmakter. Verkställande utskottet förbereder även styrelsens möten.

VU 2016

VU 1, 12.1.2016 läs mötesreferatet
VU 2, 16.2.2016 läs mötesreferatet
VU 3, 12.4.2016 läs mötesreferatet
VU 5, 13.8.2016 läs mötesreferatet
VU 6, 5.10.2016 läs mötesreferatet
VU 7, 8.11.2016 läs mötesreferatet

VU 2015

VU 1, 13.1.2015 läs mötesreferatet
VU 2, 10.2.2015 läs mötesreferatet
VU 3, 12.3.2015 läs mötesreferatet
VU 4, 12.5.2015 läs mötesreferatet
VU 5, 17.6.2015 läs mötesreferatet
VU 6, 18.8.2015 läs mötesreferatet
VU 7,8,9-15 läs mötesreferatet
VU 10, 13.10.2015 läs mötesreferatet