Jäsenmaksuvapautusanomus

 
Nimi (*)
Henkilötunnus (*)
Puhelin (*)
Sähköposti
Osoite (*)
Postinumero ja postitoimipaikka (*)
Ammattikoulutus
Muu koulutus, mikä ?
Liiton sääntöjen 7 § mukaan anon vapautusta Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenmaksuista.

Ajalle

Alkaen
Päättyen
Vapautus myönnetään enintään yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan (paitsi opiskelijat, joille myönnetään koko opiskelun ajaksi )

Perustelu

Opiskelu
Opiston nimi
Arvioitu opiskeluaika
Maksaa tilapäisesti jäsenmaksut toiseen liittoon. Liiton nimi
vanhempainloma
Työtön Kelan työmarkkinatuella, peruspäivärahalla tai toimeentulotuella
Virkavapaa
Oma loma
Varusmies
siviilipalvelu
Palkaton sairausloma / Kuntoutustuki ajanjakso
Olen jäsenenä pohjoismaisessa päällystöliitossa, liiton nimi
Muu syy
Huom! Liiton hallituksen tekemän päätöksen mukaan eläkeläisille ei myönnetä vapautusta jäsenmaksuista, vaan suositellaan liittymistä kannattajajäseneksi.
Varmiste (*)(Syötä koodi)
 (*) Pakollinen tieto