Kannattajajäsenhakemus

 
Nimi (*)
Henkilötunnus (*)
Osoite (*)
Postinumero ja postitoimipaikka (*)
Puhelin (*)
Sähköposti
Ammattikoulutus
Muu koulutus, mikä ?
Liiton sääntöjen 7 § mukaan anon Suomen Laivanpäällystöliiton kannattajajäsenyyttä.
Alkaen
Kannattajajäsenmaksu on 70 €/kalenterivuosi.

Perustelu

Ei mikään näistä
Eläke
Sairaseläke
maksaa jäsenmaksut toiseen liittoon (pelkkä toiseen työttömyyskassaan kuuluminen ei riitä perusteluksi)
Toisen liiton nimi
Varmiste (*)(Syötä koodi)
Muu syy
 (*) Pakollinen tieto