Työttömyysturva pohjoismaan lipun alla

Tässä tietoa työttömyysturvasta kun asut Suomessa ja työskentelet Ruotsin, Tanskan tai Norjan lipun alla. Lue lisää... 

Kolmannen maan lipun alla olevissa laivoissa työskentelevien oikeus ansioon suhteutettuun päivärahaan

Lue lisää.

Kirjautuminen kassan sähköiseen asiointiin

Sisäänkirjautuminen työttömyyskassan sähköiseen asiointiin muuttui 27.10.2015. Aiemmin käytössä olleet tunnukset sekä salasanat poistuivat. Tässä ohjeessa annetut kirjautumisohjeet koskevat kaikkia sähköisen asioinnin käyttäjiä.
Kirjautuessasi kassan sähköiseen asiointiin kirjoita käyttäjätunnukseksi jäsennumerosi  . Salasana ensimmäisellä kirjautumiskerralla on henkilötunnuksen loppuosa. Tämä jälkeen järjestelmä pyytää salasanan vaihtoa. Uusi salasana voi olla pituudeltaan 6 - 12 merkkiä.
Kassa tiedottaa asiasta myös 21.10.15 postitettavalla kirjeellä, jossa ilmoitetaan kunkin käyttäjän oma jäsennumero.

 

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK

Työttömyysturva

Laivanpäällystöliiton jäsenet ovat vakuutettuina työttömyyden varalta Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa. Jäädessään työttömäksi tai joutuessaan lomautetuksi jäsen saa omiin ansioihinsa suhteutettua päivärahaa. Päivärahan suuruus määritellään työttömyysturvalain perusteella.

Ulosliputetuissa laivoissa työskenteleville työttömyyskassa on järjestänyt lisävakuutuksen. Kysy lisätietoja tästä työttömyyskassasta.

Perusteellista tietoa työttömyyspäivärahan hakemisesta ja työttömyyskassan muista etuuksista (koulutuspäiväraha, koulutustuki ja vuorottelukorvaus) saat JYTK:n sivuilta www.jytk.fi sekä Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta www.tyj.fi

Työttömyyskassan yhteystiedot - Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 4
00520  HELSINKI

Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa
Stationskarlsgatan 4
00520  HELSINGFORS

Toimisto puh. / tfn 020 789 3871
Telefax 020 789 3872
Puhelinpalvelu/telefon service 020 690 069 (ma/mån, ti, pe/fre 9.00-11.00, to 9-15)


sähköposti: kassa@jytk.fi
kassanjohtaja Anja Tikka p. 020 789 3875
anja.tikka@jytk.fi
 

 

       
 

Päällystövälitykset/ befälsförmedlingarna

UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO
MERIVÄLITYS
Haapaniemenkatu 4 B, 00530 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

puh. 0295 040832
kansi- ja konepäällystö sekä kansi- ja konemiehistö

puh. 0295 040152
taloushenkilökunta


VARSINAIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO
Linnankatu 52 B, 20100 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi
puh. 0295 044683

ÅLANDS ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅ
Nygatan 5, 22100 Mariehamn
info@ams.aland.fi
Tel. 018-25000