Lönerna 1.3.2016

Löne höjningar 1.3.2016
Tabell- och garantilönerna höjs med 0,43%
De euromässiga tilläggen höjs med 0,43%

Korrigerade tabeller läggs upp på hemsidan efter granskning.

 

Lönerna 1.3.2018

Småtonnaget (på finska)

Lönerna 1.3.2018

Utrikesfarten (på finska)

 

Kollektivavtal och lönetabeller

Utrikesfarten

Kollektivavtalsprotokoll 1.3.2018-28.2.2019

Kollektivavtalsprotokoll 23.4.2014 

Avtalsperioden 1.3.2014-28.2.2017
Tilläggsprotokoll

Utrikesfartens avtal 16.2.2005-30.9.2007

del 1 (pdf)
del 2 (pdf)

Utrikesfartens avtal 1.10.2007-28.2.2010

Kollektivavtalsprotokoll 

Ändring i kollektivavtalsprotokollet 1.3.2008
Ändring i kollektivavtalsprotokollet 28.8.2008 
Naturaförmånerna 1.1.2009 (doc)

Protokoll om arbets- och vilotiderna 1.4.2009 (på finska)

Kollektivavtalsprotokoll om förnyande av kollektivavtalen till slutet av februari 2012 (doc)

Protokoll om naturaförmånerna 1.1.2011 (pdf)

Utrikesfartens kollektivavtal 2012-2014

Tilläggsprotokoll 2012-2014

Protokoll om arbets- och vilotider 2012(pdf, på finska)

Småtonnaget

Avtal 16.2.2005-30.9.2007 (pdf)
Kollektivavtalsprotokoll 1.10.2007-28.2.2010 (på finska)
Ändring i kollektivavtalsprotokollet 1.3.2008 (doc)
Protokoll om naturaförmånerna 1.1.2008 (pdf)
Protokoll om naturaförmånerna 1.1.2009 (pdf)
Protokoll om naturaförmånerna 1.1.2011 (pdf)

Meritaito

Avtal om förlängning av bogserarnas avtal 2012 (pdf, på finska)
Avtal om förlängning av sjömätningsexpeditionernas avtal 2012 (pdf, på finska)
Farledsfartygens kollektivavtal 2012 (pdf, på finska)

Lotsningsbranschen

Kollektivavtal 1.10.2007-28.2.2010 (pdf)

Kollektivavtal 20.9.2010 - 28.2.2012 (pdf)

Rasila

Kollektivavtalsprotokoll 1.3.2018-28.2.2019


 

Destia

Kollektivavtalsprotokoll 1.10.2007-28.2.2010 (doc, på finska)
Naturaförmånerna 1.1.2009 (pdf)

Finlands färjetrafik Ab

Lönebilaga 1.3.2010 (på finska)

Inrikesfartens passagerarfartyg

Naturaförmånerna 1.1.2009 (pdf)

Sveaborgs Trafik

Naturaförmånerna 1.1.2009 (pdf)
Lönebetalningstidpunkten för visstidsanställd (pdf)

Avtal om fartygets praktikansvariga

Avtal om fartygets praktikansvariga