Suomeksi På svenska In english

Utkomstskydd under nordisk flagg

Då du bor i Finland och jobbar under svensk, dansk eller norsk flagg gäller vissa regler. Läs mera om det här...

Rätt till förtjänstbunden dagpenning för personer som arbetar på fartyg under tredje lands flagg

Läs mer...
ÄNDRING I INLOGGNINGEN I ELEKTRONISK TJÄNST
Inloggningen i arbetslöshetskassans elektroniska ärendehantering ändras 27.10.2015. Tidigare användarsignum och lösenord är inte mera i kraft.  Dessa anvisningar  gäller alla användare av den elektroniska ärendehanteringen.
 
När du loggar in i den elektroniska ärendehanteringen skriver du som användarsignum ditt medlemsnummer .  Lösenordet på  första gången du loggar in är personbeteckningens slutdel. Efter detta ber  tjänsten dig att ändra lösenordet. Det nya lösenordet kan vara mellan 6-12 tecken.
 
Kassan meddelar om ändringen också med brev som postas 21.10.2015. I brevet meddelas också medlemsnummer.

  

Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa

Arbetslöshetsskyddet

Skeppsbefälsförbundets medlemmar är försäkrade för arbetslöshet i Offentiliga och privata sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). Då en medlem blir arbetslös eller permitterad får han dagpenning som baserar sig på hans inkomster. Dagpenningens storlek fastställs i arbetslöshetsskyddslagen.

För dem som tjänstgör på utflaggade fartyg har arbetslöshetskassan ordnat en tilläggsförsäkring.  Fråga mera om detta på arbetslöshetskassan. 

Detaljerad information om hur man söker arbetslöshetsdagpenning och om arbetslöshetskassans övriga förmåner (utbildningsdagpenning, utbildningsstöd och alterneringsersättning) finner du på JYTKs sidor www.jytk.fi.

Työttömyyskassan yhteystiedot
Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 4
00520  HELSINKI

Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa
Stationskarlsgatan 4
00520  HELSINGFORS

Puh. / tfn 020 789 3871
Telefax 020 789 3872
päivystys/telefon service 020 690 069 (ma/mån, ti pe/fre 9.00-11.00,  to 9-15)
 


www.jytk.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@jytk.fi
Email: fornamn.efternamn@jytk.fi
 

 

       
 

Päällystövälitykset/ befälsförmedlingarna

UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO
MERIVÄLITYS
Haapaniemenkatu 4 B, 00530 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

puh. 0295 040832
kansi- ja konepäällystö sekä kansi- ja konemiehistö

puh. 0295 040152
taloushenkilökunta


VARSINAIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO
Linnankatu 52 B, 20100 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi
puh. 0295 044683

ÅLANDS ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅ
Nygatan 5, 22100 Mariehamn
info@ams.aland.fi
Tel. 018-25000