Piiriasiamiehet -
Kretsombudsmän

Ahvenanmaa/ Åland:
avoin

Helsinki/Helsingfors:
Panu Orädd
050 3802466

panu.oradd@gmail.com

Kotka:
Heli Palmu
020 7908846
heli.palmu@haminakotka.fi

Oulu/Uleåborg:
Petter Tähtinen
0500 431633
petter.tahtinen@keminsatama.fi

Rauma/Raumo:
Marko Löytökorpi
044 4558373
marko.loytokorpi@winnova.fi

Saimaa/Saimen:
Jukka Riikonen
0400 194992
jukka61.riikonen@gmail.com

Tampere/Tammerfors:
Kai Terimaa
0500 891918
kaitsu@hotmail.fi

Turku/Åbo:
Mikko Laitinen
040 5378753
laitinen.mp@gmail.com

Vaasa/Vasa:
Tuula Forsblom
050 9287398
tuula.forsblom@netikka.fi

Matkalaskukaavake/ Reseräkning

2018
matkalaskun täyttöohje

Piirit

Liiton alueellinen toiminta on jaettu yhdeksään rekisteröimättömään piiriin, jotka nykyisin ovat: Ahvenanmaan, Helsingin, Kotkan, Oulun, Rauman, Saimaan, Tampereen, Turun ja Vaasan piirit. Hallitus määrittelee piirien rajat.

Piirit pyrkivät alueellisesti tukemaan liiton toimintaa ja solmimaan yhteyksiä alueellisiin päätöksentekijöihin. Piirin on pidettävä vähintään kaksi kokousta vuodessa.  
Piiri valitsee piiriasiamiehen, piirisihteerin ja edustajat muihin liiton hallituksen hyväksymiin tehtäviin. Piirisihteeri toimii piiriasiamiehen sijaisena.

Piirikokoukset/kretsmötena

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille.
Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar.

Ahvenanmaa/Åland


Må 9.4.2018 kl 19.30 Hotell Pommern/Möteslokal Pamir
Gemensamt möte för Ålandskretsen av FSBF r.f. och
Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.
 

Helsinki/Helsingfors

ti 13.2.2018 klo/kl 17.00 Liiton toimisto.
to 3.5.2018 klo/kl 17.00 Liiton toimisto. Kokouksen jälkeen Salve.
 

 

Kotka 

ti 17.4.2018 klo/kl 18.00 Kotkan Seurahuone.
 

Oulu/Uleåborg 

ti 22.5.2018 klo 19.00 Oulu. Paikkana Oulu-laiva.
to 13.9.2018 klo 19.00  Kemi m/s Leila, kokoontuminen sisäsatama Katariinan terassi
to 12.12.2018 klo 19.00 Kemi. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Oulun piirille on avattu sähköpostiosoite, jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Sähköpostiin voi jättää viestin asiasta, jonka haluaisi käsiteltävän seuraavassa piirikokouksessa, vaikka olisi itse estynyt tulemasta.
Osoite: slpl.oulunpiiri@gmail.com

Rauma/Raumo

ti 15.5.2018 klo/kl 18.00 Merikylpylä (Merska) kokoustila/sauna .Ensiksi ruokailu klo.18.00 ja saunomista klo 20.00 eteenpäin.


 

Saimaa/Saimen

la 19.5.2018 klo 12.00 m/s Ievalla, Savonlinnan matkustajasatama. Suomen Laivanpäällystöliiton kevätristeily. lue lisää tästä.
 

Tampere/Tammerfors

la 8.9.2018 klo 16.30-18.00 Hopealinjan m/s Ratina, Laukantorin ranta. Koko Suomen piirikokous ja rapuristeily.
 

Turku/Åbo

ma/må 19.3.2018 klo/kl 18 Best Western Hotel Seaport, Matkustajasatama, Toinen poikkikatu
ma/må 18.6.2018 klo/kl 18 S/S Bore, Regina kabinetti
ma/må 1.10.2018 klo/kl 18 S/S Bore, Regina kabinetti

 

Vaasa/Vasa  

Avoin

Vaasan piirille on avattu sähköpostiosoite slpl.vaasanpiiri@gmail.com, jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Piiriasiamies toivoo yhteydenottoa ko. osoitteeseen ilmoittamalla siihen oma sähköpostiosoite, mikäli haluat infoa tulevista kokouksista tai vaikkapa STTK:n aluetoimikunnan asioista. Jäsenet voivat lähettää myös kommentteja ajankohtaisista asioista.
 
Vasakretsen har öppnat en e-postadress slpl.vaasanpiiri@gmail.com, vars avsikt är att aktivera våra medlemmar i kretsmötesverksamheten. Kretsombudsmannen önskar att du tar kontakt med denna adress genom att meddela din egen e-postadress, ifall du vill ha info om kommande möten eller t.ex. STTK:s regionala verksamhet. Medlemmarna kan också skicka kommentarer om aktuella frågor.