Piiriasiamiehet -
Kretsombudsmän

Ahvenanmaa/ Åland:
avoin

Helsinki/Helsingfors:
Panu Orädd
050 3802466

panu.oradd@gmail.com

Kotka:
Heli Palmu
020 7908846
heli.palmu@haminakotka.fi

Oulu/Uleåborg:
Petter Tähtinen
0500 431633
petter.tahtinen@keminsatama.fi
slpl.oulunpiiri@gmail.com

Rauma/Raumo:
Marko Löytökorpi
044 4558373
marko.loytokorpi@winnova.fi

Saimaa/Saimen:
Jukka Riikonen
0400 194992
jukka61.riikonen@gmail.com

Tampere/Tammerfors:
Kai Terimaa
0500 891918
kaitsu@hotmail.fi

Turku/Åbo:
Mikko Laitinen
040 5378753
laitinen.mp@gmail.com

Vaasa/Vasa:
Tuula Forsblom
050 9287398
slpl.vaasanpiiri@gmail.com

Matkalaskukaavake/ Reseräkning

2018
matkalaskun täyttöohje

Piirit

Liiton alueellinen toiminta on jaettu yhdeksään rekisteröimättömään piiriin, jotka nykyisin ovat: Ahvenanmaan, Helsingin, Kotkan, Oulun, Rauman, Saimaan, Tampereen, Turun ja Vaasan piirit. Hallitus määrittelee piirien rajat.

Piirit pyrkivät alueellisesti tukemaan liiton toimintaa ja solmimaan yhteyksiä alueellisiin päätöksentekijöihin. Piirin on pidettävä vähintään kaksi kokousta vuodessa.  
Piiri valitsee piiriasiamiehen, piirisihteerin ja edustajat muihin liiton hallituksen hyväksymiin tehtäviin. Piirisihteeri toimii piiriasiamiehen sijaisena.

Piirikokoukset/kretsmötena

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille.
Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar.

Ahvenanmaa/Åland

Må 5.11.2018 kl 19.30 Hotell Pommern/Möteslokal Pamir
Gemensamt möte för Ålandskretsen av FSBF r.f. och
Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.
Gemensam middag efter mötet! Välkommen!
 

Helsinki/Helsingfors

Ti 27.11 klo 17.00 Liiton toimisto. Kokouksen jälkeen Salve

 

Kotka 

avoin
 

Oulu/Uleåborg 

ke 12.12.2018 klo 19.00. MJM Sampo, Ajoksen satama, Kemi

Rauma/Raumo

avoin
 

Saimaa/Saimen

avoin

Tampere/Tammerfors

ti 11.12.2018 klo 19.30 Plevnan kabinetti, Itäinenkatu 8, Tre
 

Turku/Åbo

ma/må 10.12.2018 klo/kl 18.00 Hotel Seaport (Toinen poikkikatu 2,Turku). Kokouksen jälkeen illallinen. Ilmoittautumiset ruokailuun 7.12.2018 mennessä MIkko Laitinen sähköpostilla laitinen.mp@gmail.com  (p. 0405378753)

 

Vaasa/Vasa  

Avoin