TPV/VU 2014-2017

Jäsenet
Medlemmar
 
 
Heiskanen Kristian
Kettunen Markku 
Lunkka Santeri
Seligson Niclas
Tauriainen Heidi
Terimaa Kai

Ramsland Johan
Mörn Pipsa
 

Matkalasku/
reseräkning

Matkalaskukaavake / Reseräkning 2017 (pdf)

Toimeenpaneva valiokunta (TPV)

Hallituksen toimeenpanevaan valiokuntaan (TPV) kuuluu kahdeksan jäsentä. Heistä kuusi valitaan hallituksen piiristä. Sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja ja varatoiminnanjohtaja kuuluvat toimeenpanevaan valiokuntaan.

Toimeenpaneva valiokunta hoitaa liiton juoksevia asioita hallituksen kokousten välillä ja toteuttaa hallituksen päätökset saamiensa valtuuksien mukaisesti. Toimeenpaneva valiokunta valmistelee myös hallituksen kokoukset.

TPV 2016

TPV 1, 12.1.2016  lue kokousselostus
TPV 2, 16.2.2016  lue kokousselostus
TPV 3, 12.4.2016  lue kokousselostus
TPV 5, 13.8.2016 lue kokousselostus
TPV 6, 5.10.2016 lue kokousselostus
TPV 7, 8,11.2016 lue kokousselostus

TPV 2015

TPV 1, 13.1.2015   lue kokousselostus
TPV 2, 10.2.2015   lue kokousselostus
TPV 3, 12.3.2015   lue kokousselostus
TPV 4, 12.5.2015   lue kokousselostus
TPV 5, 17.6.2015   lue kokousselostus
TPV 6, 18.8.2015   lue kokousselostus
TPV 7,8,9 (puhelinkokoukset) lue kokousselostus
TPV 10, 13.10.2015 lue kokousselostus