TPV/VU 2018-2021

Jäsenet
Medlemmar
 
 
Heiskanen Kristian
Kettunen Markku
Kosonen Kari
Stenbäck Dan
Tauriainen Heidi
Terimaa Kai

Ramsland Johan
Mörn Pipsa
 

Toimeenpaneva valiokunta (TPV)

Hallituksen toimeenpanevaan valiokuntaan (TPV) kuuluu kahdeksan jäsentä. Heistä kuusi valitaan hallituksen piiristä. Sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja ja varatoiminnanjohtaja kuuluvat toimeenpanevaan valiokuntaan.

Toimeenpaneva valiokunta hoitaa liiton juoksevia asioita hallituksen kokousten välillä ja toteuttaa hallituksen päätökset saamiensa valtuuksien mukaisesti. Toimeenpaneva valiokunta valmistelee myös hallituksen kokoukset.